dimarts, 19 de març de 2013

PRESENTACIÓ


Hola a tothom i benvinguts al bloc del Pràcticum II !!! (última assignatura per acabar el segon cicle de psicopedagogia).
Per començar a obrir boca, us escric quatre ratlles sobre el meu projecte de pràctiques.
Com a mestra de primària que sóc i per canviar de temàtica respecte el Practicum I, he volgut aprofundir en el món escolar i veure com podem intervenir psicopedagògicament amb alumnes amb dificultats.

El meu projecte porta per títol “Analitzar la intervenció psicopedagògica d’un nen amb TEA: programar per millorar el seu llenguatge i la relació social”.Tot i que en el centre on faig les pràctiques hi ha diferents casos, en aquest Pràcticum II inicio el disseny i la reflexió sobre les intervencions psicopedagògiques realitzades a un únic alumne. Em centraré amb en Jorge, un nen autista de 4 anys que mostra dificultats de comunicació, de pors davant dels canvis i problemes amb la relació amb els altres. (Jorge és un nom inventat per preservar la seva identitat real).


Espero aprendre molt d'aquestes pràctiques i que us agradi el blog que he començat.
A continuació us detallo les fases que faré durant les 75 hores presencials. DATA:  27 febrer - 1 març                HORES: 10h
Objectius: Analitzar els diferents contextos i situacions prèvies del nen per conèixer les seves dificultats i necessitats.
Destinataris/àries: família, Jorge, escola, professionals externs, la Mar i jo.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Primera trobada amb la família, el nen, la mestra tutora i tots els professionals que intervinguin o hagin intervingut amb en Jorge.
 2. Llegir tots els informes anteriors i comentar les reunions fetes.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Reunió de manera individual amb cadascun dels agents implicats.
 2. Reunió la Mar i jo sobre la informació recollida.
 3. Informes realitzats anteriorment.
 4. Realització de l’anamnesi.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Participació activa en el traspàs d’informació.
 2. Document amb la informació prèvia omplert (anamnesi).
FASE 2 : Prendre els primers acords sobre el problema plantejat i l’actuació que s’ha de seguir.                                   
 DATA:  4 març- 15 març                    HORES: 10h
Objectius: Definir les activitats que es poden fer per amb en Jorge.
Destinataris/àries: en Jorge, la Mar i jo
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Llistat d’activitats, material a utilitzar.
 2. Recerca de recursos per a treballar amb alumnes amb TEA.
 3. Reflexió i posada en comú de les activitats realitzades.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Lectura de llibres i ús d’internet.
 2. Recull d’idees trobades en les lectures i en la xarxa.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Participació activa en la recerca d’idees i de recursos.
FASE  3: Elaborar un pla d’actuació 
DATA: 18 març – 5 abril                 HORES: 10h
Objectius: Concretar els objectius, activitats i criteris d’avaluació d’en Jorge.
Destinataris/àries: Jorge, la Mar i jo
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Concreció dels objectius que volem aconseguir i dels criteris d’avaluació.
 2. Planificació de les activitats en un calendari, marcant el temps, com el distribuïm, ...
 3. Llistat de material necessari per portar-ho a terme.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Lectura de material i recollida d’informació.
 2. Programació on inclogui tota la informació d’objectius, criteris d’avaluació, metodologia, activitats, recursos, ... que seguirem en les properes fases.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Participació activa de tots els membres implicats.
 2. Document de la programació que se seguirà amb en Jorge.

FASE  4: Participar, segons el que s’hagi establert, en el desenvolupament del pla acordat, i col·laborar en el desenvolupament de la feina                                                             
DATA: 8 abril- 10 maig                 HORES: 35h
Objectius: Seguir la programació que hem concretat en la fase anterior.
Destinataris/àries: Jorge, la Mar i jo
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Realització de les activitats planificades.
 2. Material gràfic o audiovisual per deixar constància de la feina feta.
 3. Anotació de correccions o d’errors en la programació que hem preparat.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. La programació amb el llistat d’activitats, material a utilitzar, ...
 2. Càmara d’enregistrar o de fer fotos.
 3. Quadern per anotar els canvis en la programació o ajustaments a l’hora de posar-la en pràctica.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Realitzar les activitats pensades per en Jorge.
 2. Seguiment de la programació.
 3. Canvis o ajustaments segons veiem l’evolució d’en Jorge.

FASE  5: Avaluar el procés de treball seguit durant la consecució dels objectius i dels resultats                                                      
DATA: 13 maig- 17 maig                 HORES: 5h
Objectius: Reflexionar sobre el pla de treball realitzat.
Destinataris/àries: la Mar i jo (també família i altres professionals).
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Espai de reflexió de la feina aconseguida i de la que no s’ha pogut fer, tot analitzant el perquè. Seria bo que pugui avaluar tots els que han participat en el projecte (inclòs família i altres professionals que també treballen amb en Jorge) per tenir tots els punts de vista.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Llistat d’idees sobre la reflexió.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Criteris d’avaluació que ens hem marcat en la programació del pla de treball.

FASE  6: Plantejar la continuïtat del procés      
DATA: 20  maig- 24 maig                 HORES: 5h
Objectius: Valoració del projecte.
Destinataris/àries: Jorge, la Mar i jo
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Reflexió del procés. Cal plantejar l’opció de seguir el projecte o modificar-lo segons els resultats obtinguts.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
 1. Memòria final recollint les valoracions finals.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
 1. Resultats de les activitats i dels avanços d’en Jorge. Aquests ens marcaran el camí a seguir.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada